Wat is seniorencoaching?

Begeleiding in het proces van ouder worden

Wat is Seniorencoaching

De Seniorencoach biedt begeleiding in het proces van ouder worden rond sociaal-emotionele thema’s als: verliesverwerking, eenzaamheid, accepteren van en aanpassing aan veranderingen in mobiliteit en thema´s als waarneming, het geheugen, tempo en flexibiliteit.

HOE

De Seniorencoach ondersteunt u met aandachtig luisteren, compassie, aanbieden van voor u passende kaders waarbinnen u uw vragen onderzoekt, gedachten kunt ordenen en andere perspectieven kunt ontdekken. Hierbij staat uw eigen regie centraal.
De aangesloten Seniorencoaches bieden verschillende vormen van begeleiding , bijvoorbeeld middels (korte) begeleidingstrajecten individueel of in een groep.

LNS Vensterbankje voor wie wat is seniorencoaching

RESULTAAT

In dit proces van veranderingen ontstaan nieuwe mogelijkheden waarin persoonlijke wensen en verlangens en het (her)ontdekken van een (nieuw) sociaal netwerk, inhoud kunnen krijgen.

Na de heroriëntatie op uzelf en uw omgeving ontstaat nieuwe energie, zin om de dag te beginnen en een (nieuwe) uitdaging aan te gaan.

Top

Cookie instelling

  • uWzz | uw Website zonder zorgen | J.C. Doeve