Skip to main content

Wat is seniorencoaching?

Begeleiding in het proces van ouder worden

 

Wat is Seniorencoaching

De Seniorencoach biedt begeleiding in het proces van ouder worden rond sociaal-emotionele thema’s als: verliesverwerking, eenzaamheid, accepteren van en aanpassing aan veranderingen in mobiliteit en thema´s als waarneming, het geheugen, tempo en flexibiliteit.

HOE

De Seniorencoach begeleidt u met aandachtig luisteren, compassie, aanbieden van voor u passende kaders waarbinnen u uw vragen onderzoekt, gedachten kunt ordenen en andere perspectieven kunt ontdekken. Hierbij staat uw eigen regie centraal.
De aangesloten Seniorencoaches bieden verschillende vormen van begeleiding , bijvoorbeeld middels (korte) begeleidingstrajecten individueel of in een groep.

Steeds meer organisaties besteden in hun beleid aandacht aan de oudere werknemer. Seniorencoaches die hierin gespecialiseerd zijn, schrijven bijvoorbeeld op projectbasis mee aan een intern senioren- en/of mantelzorg-beleid, en kunnen individuele begeleiding bieden aan de oudere werknemer.

LNS Vensterbankje voor wie wat is seniorencoaching

RESULTAAT

In dit proces van veranderingen ontstaan nieuwe mogelijkheden waarin persoonlijke wensen en verlangens, het (her)ontdekken van eigen grenzen en kwaliteiten, en het (her)ontdekken van een (nieuw) sociaal netwerk, inhoud kunnen krijgen.

Na de heroriëntatie op uzelf en uw omgeving ontstaat nieuwe energie, zin om de dag te beginnen en een (nieuwe) uitdaging aan te gaan.

Bij begeleiding van een organisatie/bedrijf in het ontwikkelen van seniorenbeleid, ontstaan mogelijkheden om de kwaliteiten van oudere werknemers te (blijven) benutten.