Mantelzorgers

Collegiale samenwerking

Samenwerking
In onze contacten met senioren ontmoeten wij vaak mantelzorgers. Wij werken als seniorencoaches samen met mantelzorgers binnen de hulpvraag van de senioren.

Eigen hulpvraag
Mantelzorgers vragen ook voor zichzelf onze begeleiding wanneer zij met eigen vragen worstelen en/of de energie dreigt op te raken.

Het begon met een keer boodschappen doen en eindigde 17 jaar later met vier dagen in de week dag- en nachtzorg en het aansturen van een team van verzorgers in de overige dagen.

De zorg die een mantelzorger biedt, ontwikkelt zich meestal in een glijdende schaal. Hierdoor vertellen veel mantelzorgers dat ze weten dat ze hun eigen grenzen overschrijden, maar de zorg toch voortzetten. Aandacht van een seniorencoach is vaak een grote opluchting.

Mantelzorger geweest
In de periode na een mantelzorgperiode kan een mantelzorger weer zijn eigen leven oppakken. Dit blijkt lang niet altijd makkelijk, veel is blijven liggen. Meestal is er sprake van een rouwperiode waarin ook naasten ieder op eigen wijze betrokken zijn. Een luisterend oor binnen eigen kring is soms lastig te vinden.

In de mantelzorgperiode werd ik geleefd, ik ben ook gewoon moe – gaat dat weer over?

Omdat wij in ons werk vaak mantelzorgers ontmoeten en in ons landelijk netwerk van seniorencoaches meerdere seniorencoaches mantelzorgervaring hebben, kunnen wij passende begeleiding bieden.

LNS handen voor wie mantelzorgers

Voorbeelden van vragen

Kinderen van Senioren
Ik zie dat mijn ouders zich steeds meer terugtrekken. Ze hebben nu nog elkaar, maar hoe gaat dat als één van hen er niet meer is? Ik merk dat ik steeds meer wil weten hoe het echt met ze gaat. Ze vertellen niet alles, waarschijnlijk om ons te sparen. Welke vragen kan ik stellen?

Eénoudergezin
We hebben vroeg onze vader verloren. We zijn doorgegaan met ons leven. Nu mijn moeder ouder wordt, zie ik dat ze werkelijk aan het gemis van mijn vader toekomt. Daarmee voelen wij ons verdriet ook meer.

Verwaarlozing
De zorg voor mijn moeder vraagt mijn totale concentratie. Ik merk dat ik daardoor niet goed voor mijzelf zorg, zoals op tijd naar de tandarts gaan, mijn eigen gehoor laten controleren. Ik breng dat niet op, naast alle controlebezoeken samen met mijn moeder.

Zelf ouder worden
Ik word zelf ouder maar zorg ook voor mijn vader/moeder, doe het graag, maar het vult veel van mijn eigen tijd, wat heb ik over aan tijd als de zorg voorbij is, ben ik dan niet te laat om weer meer een eigen leven op te bouwen?

Zorg voor een zoon/dochter
Ik heb de zorg voor een zoon/dochter die moeilijk een eigen zelfstandige weg vindt, nu ik voor de structuur zorg, gaat dat goed, maar ik wordt ouder, hoe moet dat verder, wie neemt het over, wanneer?