Skip to main content

Samenwerking

Wij bestuderen het ouder worden bij voorkeur in een interdisciplinaire context.
Wij werken onder andere samen met huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen,  wijkverpleegkundigen, mantelzorgmakelaars, wlz-cliëntondersteuners, wijkcoaches, buurtteams, gemeenten, woningstichtingen.

Steeds meer organisaties besteden in hun beleid aandacht aan de oudere werknemer. Seniorencoaches die hierin gespecialiseerd zijn, schrijven op projectbasis mee aan een intern seniorenbeleid, en kunnen individuele begeleiding bieden aan de oudere werknemer.

Onze persoonlijke hulp op maat bevindt zich in de preventieve sector; het sociaal domein, voordat de (medische) eerstelijnszorg zich aandient. Wij voelen ons thuis bij thema’s als: Positieve gezondheid, welzijn, vitaliteit, Leven lang leren, zelfredzaamheid/samenredzaamheid, nadenken over de toekomst tot het levenseinde, psychosociale hulp, preventieve zorg, complementaire zorg.

Wij zijn een jong netwerk van seniorencoaches waarbij u snel terecht kunt en steeds met dezelfde persoon contact heeft. U hoeft geen grote papierstapel in te vullen alvorens u begeleiding kunt ontvangen. 

Iedere seniorencoach met een eigen praktijk draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn/haar bedrijfsvoering en professioneel handelen. Seniorencoaches in ons netwerk die werkzaam zijn bij een organisatie zijn gebonden aan de regels van hun eigen organisatie.

In het Landelijk Netwerk Seniorencoaches besteden wij veel aandacht aan intervisie en landelijke ontmoetingsdagen waarbij wij elkaar bevragen. Vanwege de diversiteit in de achtergronden van onze netwerk seniorencoaches vormen we daarmee een krachtige groep.

keien