Landelijk Netwerk Seniorencoaches

Wie zijn wij

Het Landelijk Netwerk Seniorencoaches is een samenwerkingsverband van een dynamische en energieke groep mensen die door de opleiding Seniorencoach van Sonnevelt Opleidingen op elkaars pad zijn gekomen. Seniorencoaches van andere opleidingen kunnen deelnemen na een met ‘goed’ beoordeelde toelatingsprocedure.

De diversiteit in kennis en ervaring, en een brede leeftijdsspreiding, waaronder ook senioren, maken dat wij elkaar creatief inspireren en op nieuwe gedachten brengen. Daardoor wordt ons denken en onze ontwikkeling gevoed. Onze interne Intervisie en het programma van onze Landelijke Ontmoetingsdagen zijn verrassend wat betreft inhoud en werkvormen. Deze sfeer dragen wij uit in ons werk.

De mensen die ons opzoeken staan centraal; we luisteren, volgen hun gedachten en gevoelens, stellen vragen, beschikken over begeleidingsinstrumenten. Hierdoor kunt u vanuit uzelf (ook) andere perspectieven ervaren.

In het Landelijk Netwerk Seniorencoaches willen gediplomeerde Seniorencoaches bij Sonnevelt Opleidingen gezamenlijk het beroep Seniorencoach bekendheid geven. Via de website geven wij informatie over dit nieuwe beroep.

Wij hechten grote waarde aan de zorgvuldige behandeling van persoonlijke en persoonsgebonden gegevens. Middels onze Privacyverklaring geven wij aan hoe wij dit doen.

Iedere individuele seniorencoach maakt voor zijn/haar eigen onderneming (indien van toepassing) een eigen privacy verklaring.

Missie | Visie

Missie/Visie
Wij gunnen iedereen een mooie oude dag. Seniorencoaches geloven in de veerkracht van senioren en verlenen preventieve hulp in het proces van ouder worden.

Doel
Het Landelijk Netwerk Seniorencoaches wil senioren, mantelzorgers en Seniorencoaches bij elkaar brengen.

Vorming van een Landelijk Netwerk voor Seniorencoaches is het instrument om dit te bereiken. Het Landelijk Netwerk Seniorencoaches wil:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied van de Seniorencoach en het versterken van de kennis en kunde van de aangesloten Seniorencoaches
 • Senioren, mantelzorgers en organisatie/bedrijven informeren over Seniorencoaching: wat is het, wat mag ik verwachten, wat heb ik eraan?
 • Middels een online register van aangesloten, door Sonnevelt Opleidingen gecertificeerde, Seniorencoaches de bereikbaarheid voor zoekende senioren en mantelzorgers verbeteren.

Uitvoering

Om haar doelen te bereiken werkt het LNS aan:

 • Het ontwikkelen en onderhouden van een actuele website:
  • Informatie voor senioren, mantelzorgers, organisaties, werkgevers (oudere werknemers)
  • Registers van Seniorencoaches en een zoek/filter functie op plaats/provincie
  • Informatie voor deelnemers aangesloten bij het Netwerk
  • Werving van nieuwe deelnemers aangesloten bij het Netwerk.
 • Het organiseren van Intervisiegroepen, Studiegroepen, Werkgroepen, Denktank en Landelijke Ontmoetingsdagen.
 • Bewerkstelligen van samenwerking en afstemming met beroepsgroepen en organisaties. 

Organisatie en Stuurgroep

Het Landelijk Netwerk Seniorencoaches bestaat uit een Stuurgroep, Intervisiegroepen, Werkgroepen, Studiegroepen en Regiovertegenwoordigers.

Coördinator Stuurgroep, ontwikkeling organisatie   Lilian Vreeken
Penningmeester, Website, ledenadministratie, vragen per mail, welkomsgesprek.   Sara Mennema
Secretariaat    Nikky Kivits
Adviseur   Marieke Schuurman - van der Heyden; Marieke van Gemeren - van der Burg
Telefoon  
Bianca Oechies

Werkgroepen/Studiegroepen

Er zijn verschillende Werkgroepen met een woordvoerder.  

Nieuwe Werkgroepen en Studiegroepen zijn in ontwikkeling. 

Deelnemen

Bent u Seniorencoach en in het bezit van een HBO diploma Seniorencoach? Sluit u dan aan bij het LNS.

Contact

Wilt u meer weten over het LNS, of heeft u vragen over Seniorencoaching.

Neem dan contact op.


Cookie instelling

 • uWzz | uw Website zonder zorgen | J.C. Doeve